VISIE VAN DE PROCESREGISSEUR

Patroon: “Als gedrag verloopt volgens voorspelbare regels is er sprake van een gedragspatroon”.(Wikipedia)

Als procesregisseur vertraag ik patronen in denken, voelen en handelen waardoor deze meer zichtbaar worden. Er wordt door middel van non verbale en verbale werkvormen gekeken naar de wijze van handelen zoals het op dat moment is. Binnen deze werkvormen ontstaan woorden en producten die een weergave zijn van de wijze waarop gedacht en gehandeld werd. Het wordt mogelijk er afstand van te nemen en erop te reflecteren.

Aan handelen zijn vaak gedachten en gevoelens verbonden. Zowel het handelen, voelen als denken kan worden opgeroepen door een bepaalde situatie of interacties met anderen. Deze mechanismen gaan snel en zijn vaak onbewust en hebben hun oorsprong in eerdere ervaringen.

Door middel van bepaalde werkvormen wordt het mogelijk om dat wat normaal heel snel gaat te vertragen en te onderzoeken. Is er een patroon? Waardoor wordt het beïnvloed? Hoe zit het in elkaar? Wat gaat er aan handelen vooraf? En wat maakt dat het beleefd wordt zoals het beleefd wordt?

Daarna worden de mogelijkheden onderzocht voor verandering, ontwikkeling en/ of innovatie. Welke elementen van het patroon zijn beïnvloedbaar, veranderbaar of te ontwikkelen? Ook dit wordt vertaald in een non verbale en verbale werkvormen. Hierdoor wordt het mogelijk te experimenteren met andere manieren van handelen om te ontdekken welke wijze van handelen goed of beter past bij het individu, een groep of team, organisatie.

Door samen het hele proces door te maken

– waarbij de procesregisseur regisseert,
– de client de keuzes maakt en het proces doormaakt,
– er samen vorm en woorden worden gegeven aan het proces,
– steeds onderzoekend en reflecterend,
– toewerken naar andere manieren van handelen,

ontstaat een zelflerend vermogen. De ervaring van het proces en de nieuwe ervaringen zijn een instrument dat de client daarna kent, vertrouwt en beheerst.