VAKTHERAPIE BEELDEND

Vaktherapie Beeldend is vooral geschikt voor mensen die moeite hebben gevoelens te herkennen en erkennen, sterk rationeel ingestelde mensen of mensen die juist overspoeld worden door hun gevoelens. Het non verbale medium is dan een aangewezen middel om het verstand en gevoel en handelen weer met elkaar in balans te brengen. (www.vaktherapie.nl)

Soms wordt samengewerkt met verbale disciplines (psycholoog/ psychotherapeut) en kan de vaktherapie als aanvulling binnen een ander traject worden ingezet. Omdat er vanuit meerdere invalshoeken (zowel verbaal als non verbaal) wordt gewerkt kan dit de efficientie van een traject doen toenemen is onze ervaring.

Hoe zit dat er uit?

Er wordt gebruik gemaakt van zowel individuele non verbale werkvormen alswel werkvormen die gericht zijn op samenwerking en interactie. Door te doen worden (interactie)patronen in het handelen zichtbaar en het geeft tegelijkertijd de gelegenheid om te oefenen/ experimenteren met andere/ nieuwe manier van doen.

Zowel vooraf als achteraf wordt gesproken over deze (interactie)patronen. De deelnemer krijgt feedback op eigen handelen en kan deze onderzoeken. Vervolgens worden wederom non verbale werkvormen ingezet in het aanpassen of uitbreiden van (interactie)patronen.