Daarnaast is gewerkt aan het trainen van de communicatieve vaardigheden. Het geven en ontvangen van feedback zonder waardeoordelen bleek erg van belang om ook ruimte te ervaren ervan te mogen groeien en zich meer bewust te worden van de verschillend kwaliteiten die reeds aanwezig waren binnen het team.

Een belangrijk aandeel was het ontwikkelen van vaardigheden in conflicthantering om zowel oude als nieuwe conflicten te kunnen hanteren.

En er is aandacht besteed aan het loslaten van het oud zeer om dit in de toekomst niet langer bepalend te laten zijn voor de sfeer en samenwerking.

Tot slot heeft het team zich, onder begeleiding, een intervisiemethode eigen gemaakt om het doorgemaakte proces op een veilige en constructieve, maar vooral ook zelfstandige, wijze voortgang te kunnen geven