PROCESREGIE

Regie: “Coördinatie, sturing, leiding.” (van Dale)

Het proces is gericht op ontwikkeling, verandering of innovatie voor een individu, groep, team of organisatie. Vanuit de vraag wordt gekeken naar de best passende aanpak, passend bij de vraag en mogelijkheden.

De deelnemer(s) draagt zelf verantwoordelijkheid voor de inhoud en heeft regie in waar de procesbegeleiding over gaat. (doelen/ vraagstukken) Dit kan zowel gaan om persoonlijke als professionele thema’s.

Hoe ziet dat er uit?

Er wordt in elke sessie gebruik gemaakt van non verbale werkvormen (zie proces non verbaal). Door te doen worden (interactie)patronen in het handelen zichtbaar en het geeft tegelijkertijd de gelegenheid om te oefenen/ experimenteren met andere/ nieuwe manier van doen.

Zowel vooraf als achteraf wordt gesproken over deze patronen. De deelnemer(s) krijgt feedback op eigen handelen en kan deze onderzoeken. Als het gaat om een grotere groep zal een belangrijk deel van de procesbegeleiding gaan over de interactiepatronen en groepsdynamiek.

Doel is steeds het effectiever en naar meer tevredenheid denken, voelen en handelen van de deelnemer(s).

 

VOORBEELDEN

Individueel:

Een client met een leidinggevende functie merkte dat hij niet verder kwam in zijn professionele ontwikkeling, van hieruit ontstond de vraag te onderzoeken wat hem mogelijk belemmerde om verder te groeien en wat hij er aan zou kunnen doen om dit op te heffen. Bij de kennismakingsessie kwam er door een non verbale oefening naar voren dat de client geneigd was veel van wat hij waarnam bij anderen en bij zichzelf niet serieus te nemen. Hij was geneigd om (conflict) situaties die spanning opleverden ‘weg te rationaliseren’ waardoor de situaties niet werden opgelost. In het coachingstraject heeft hij gewerkt aan het leren herkennen en erkennen van zijn eigen gevoelens. Van daaruit kon hij beter waarnemen wat er gebeurde in het contact met teamleden. Vervolgens is er gewerkt aan conflicthanteringstechnieken en verbale vaardigheden om deze lastige situaties op een professionele manier te kunnen hanteren.

 

 

>>