PROCES NON VERBAAL

Non verbaal: “Niet door middel van taal.” (van Dale)

Tijdens alle procesbegeleiding wordt gebruik gemaakt van non verbale middelen, met name beeldend materiaal als klei en wasco op papier. Dit wordt aangeboden in praktische werkvormen waarin een vertaalslag wordt gemaakt naar de patronen in het dagelijks leven.

Er is een parallel tussen het non verbaal handelen in het dagelijks leven en in het handelen met beeldend materiaal. Zo kan inzicht worden verworven, maar ook geoefend worden met nieuwe manieren van omgaan met bepaalde situaties.

70 procent van onze communicatie is non verbaal. Een belangrijk aandeel dat inzichtelijk te maken is en te bewerken word door een non verbale insteek. In het (creatieve) product worden gedragspatronen zichtbaar, maar kan ook afstand van deze patronen genomen worden om erop te kunnen reflecteren.

Daarnaast worden in het non verbaal handelen ervaringen opgedaan. Hoe het wordt beleefd is een belangrijk aanknopingspunt voor een proces. Patronen die als onprettig of disfunctioneel worden ervaren kunnen worden doorbroken door nieuwe ervaringen op te doen met nieuwe gedragspatronen.

Je kunt letterlijk leren door het anders te gaan doen en te ontdekken wat het beste bij jou past en wat het beste werkt.