DOELGROEPEN

Individuen

Volwassenen met een specifieke vraag, gericht op ontwikkeling of verandering. Vanuit de professionele context is de procesbegeleiding in de vorm van coaching of supervisie. In de meer persoonlijke context is dat in de vorm van coaching of therapie.

Groepen

Dat kan een voor de gelegenheid samengestelde groep zijn, van volwassenen met een vergelijkbare vraag en/ of doel voor ontwikkeling, verandering of innovatie, zowel professioneel of persoonlijk georienteerd. De procesbegeleiding kan dan in de vorm van intervisie of een vaste methodiek als Reflecting Team zijn. Daarnaast kan ook worden gekozen voor een meer vrije groepsdynamische procesmatige benadering.

Teams

Het gaat om teams met een werkgerelateerde vraag en/ of doel specifiek in de professionele context. Als het gaat om ontwikkeling en/ of innovatie kan intervisie worden ingezet als middel van de procesbegeleiding. Bij een specifieke vraag of probleem kan ook coaching of training worden ingezet.

Bedrijven/ organisaties

Bedrijven en of organisaties met een procesvraag vanuit de professionele context. Afhankelijk van de vraag kan het gaan om advies, training, coaching, supervisie en/ of intervisie.