De non verbale oefeningen gaven gelegenheid naast inzicht ook concrete handvatten om anders te kunnen handelen te ontwikkelen waardoor hij ook echt anders kon gaan handelen.

Innovatie:

Een technische bedrijf met een innovatie vraag heeft gewerkt via de methode ‘Reflecting Team Non Verbaal’.

Samen met een groep creatieve ondernemers werd er volgens vaste stappen gekeken naar de vraag. Een deel van de groep onderzocht op verbale wijze, door het stellen van vragen, de vraag van het bedrijf. Een deel van de groep deed dit op non verbale wijze, door het omzetten in beeld van wat ze hoorden en zagen.

Samen associeerde de groep, zonder de vragensteller, op de beelden en de antwoorden op de vragen over de kern van de beginvraag. Van daaruit werd pas gekeken naar eventueel advies en oplossingen.

De procesregisseur richt zich op het volgen van de stappen, het spiegelen van de dynamiek van de groep als geheel en het mogelijke parallelproces en begeleidt het proces in het beantwoorden van de vraag. De procesregisseur bemoeit zich niet met de inhoud maar begeleidt het proces. De deelnemers gaan in op de inhoud, de spelregels en de methodiek zorgen ervoor dat ieder aan bod komt, dat er synergie tussen de deelnemers kan ontstaan. Van belang is het niet meteen gaan naar de oplossingen, maar een goed onderzoek van de vraag en het associƫren geven naast feedback en reflectie ook bredere, meer toegepaste en vernieuwende adviezen en oplossingen.