WAT DOET DE PROCESREGISSEUR?

Proces: “Ontwikkelingsgang“. (van Dale) De procesregisseur regisseert processen gericht op ontwikkeling, verandering of innovatie, voor individuen, groepen/ teams of organisaties. Door te vertragen worden patronen zichtbaar, hierdoor wordt het mogelijk te reflecteren en daar waar wenselijk te doorbreken en veranderen. De manier van werken van de procesregisseur is er specifiek op gericht anders te leren handelen, daarom wordt er gebruik gemaakt van non verbale werkvormen. Het doel is concrete handvatten en handelingsmogelijkheden mee te nemen na het traject die aansluiten bij de wens van de deelnemer(s).